Hledáme tvůrce animovaného videa pro děti

V rámci projektu PRACTICE (Procedural Rights for All Children in jusTICE) plánujeme vytvořit animované video srozumitelné a přístupné pro děti, které by je dostupným způsobem informovalo o jejich právech. Hledáme proto šikovné tvůrce nebo tvůrkyně, kteří by nám pomohli animované video připravit. Doprovodným výstupem bude také informační dokument ve formě brožury/letáku. Tvorba díla bude probíhat…

Webinář pro soudce: právo dítěte na individuální posouzení

Ve dnech 28. – 29. dubna 2021 FÓRUM společně s partnerskou organizací International Commission of Jurists (ICJ, Belgie) za podpory Justiční Akademie pořádalo online školení pro soudce zaměřené na institut individuálního posouzení dítěte, které je podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu. V rámci školení se setkalo kolem 50 účastníků z řad soudců, státních zástupců a probačních úředníků a dalších profesionálů, kteří působí…

Nová publikácia: Právo na ochranu zdravia ľudí bez domova na Slovensku

V spolupráci s organizáciami Proti prúdu a EQUITA, ktoré sa dlhodobo venujú pomoci ľuďom bez domova, sme vydali odbornú publikáciu o práve na ochranu zdravia a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova s dlhmi na zdravotnom poistení. Podľa súčasnej legislatívy totiž dlžníci na zdravotnom poistení nedosiahnu na plnú zdravotnú starostlivosť, iba na neodkladnú starostlivosť, a tak so svojimi zdravotnými problémami musia…

Spolupořádali jsme seminář pro azylové soudce

Fórum pro lidská práva ve spolupráci s International Commission of Jurists a Justiční akademií České republiky pořádalo ve dnech 22. – 23. 3. 2021 seminář s názvem Vybrané otázky azylového a cizineckého práva z mezinárodní a vnitrostátní perspektivy pro azylové soudce a jejich asistenty z České republiky. Semináře se zůčastnili i právníci z Kanceláře Veřejného…

ICJ a Fórum dnes slaví velké právní vítězství – Evropský výbor pro sociální práva vyhověl jejich stížnosti a podpořil práva dětí mladších patnácti let v konfliktu se zákonem

Všechny děti, bez ohledu na svůj věk, musí mít v případě, že jsou podezřelé z protiprávního jednání, přístup k procesním zárukám. Rozhodl o tom Evropský výbor pro sociální práva, orgán Rady Evropy, v přelomovém případu, který mu byl předložen International Commission of Jurists (ICJ) a Fórem pro lidská práva.  ICJ a Fórum podaly stížnost namítající, že Česká…

Úspech v prípade týkajúcom sa osobnej asistencie

Spôsobilosť na právne úkony nemá vplyv na priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu. To je hlavný odkaz rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici vo veci nepriznania príspevku na osobnú asistenciu pre klienta s mentálnym postihnutím, ktorému sme pomohli s prípravou žaloby. Pre podporu nezávislého života v slovenskom systéme sociálnej ochrany je okrem rôznych druhov sociálnych…

Webinář k právu na individuální posouzení dítěte v konfliktu se zákonem

FÓRUM společně s partnerskou organizací International Commission of Jurists (ICJ, Belgie) pořádá, dneškem počínaje (16. – 18. 2. 2021), online školení zaměřená na institut individuálního posouzení dítěte, které je podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu. Tento institut je od roku 2016 zakotven jako právo dítěte i v evropské legislativě (směrnice 2016/800). Školení probíhají v rámci evropského projektu „Procedural…

Podali sme sťažnosť k CRPD vo veci inkluzívneho vzdelávania

Fórum dlhodobo podporuje inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím. Aj preto sme podali sťažnosť k Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím v prípade chlapca, ktorý nemôže študovať na strednej škole, pretože bol doteraz vzdelávaný podľa špeciálneho programu určeného pre deti s mentálnym postihnutím. Sťažnosť smeruje proti Slovenskej republike. Prípad poukazuje na pretrvávajúcu plošnú…

Rada Evropy shledala Českou republiku odpovědnou za porušování práv dětí s postižením a romských dětí jejich umísťováním do ústavní péče

Evropský výbor pro sociální práva shledal dnes Českou republiku odpovědnou za rozsáhlou a diskriminační institucionalizaci dětí s postižením a romských dětí v ústavech pro děti nízkého věku. Výbor kritizuje selhání České republiky, která nepřijala a neimplementovala odpovídající deinstitucionalizační strategii. V dnes vydaném rozhodnutí Evropský výbor konstatoval porušení práv především romských dětí a dětí s postižením mladších 3 let, a…