Webinář k právu na individuální posouzení dítěte v konfliktu se zákonem

FÓRUM společně s partnerskou organizací International Commission of Jurists (ICJ, Belgie) pořádá, dneškem počínaje (16. – 18. 2. 2021), online školení zaměřená na institut individuálního posouzení dítěte, které je podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu. Tento institut je od roku 2016 zakotven jako právo dítěte i v evropské legislativě (směrnice 2016/800). Školení probíhají v rámci evropského projektu „Procedural Rights for All Children in jusTICE“ (PRACTICE). Projekt si klade za cíl hledat otázky a otevírat diskusi o tom, jaké principy a pravidla je potřeba zohledňovat, pokud má být individuální posouzení dítěte jeho právem.

V rámci webinářů se setká více než 20 advokátů a 20 sociálních pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí z České republiky a Slovenska, kteří působí na poli soudnictví ve věci mládeže. Účastníci budou moci společně diskutovat pohled na právo na individuální posouzení dítěte z perspektivy přístupu založeného na právech dítěte, práva na zdraví i restorativní justice. Cílem je nabídnout účastníkům školení informace a praktické poznatky, které budou moci aplikovat v rámci své praxe a které se opírají o mezinárodní právo lidských práv.

Mezi přednášejícími vystoupí zajímavá zahraniční i domácí lektoři. Kupříkladu Mikiko Otani, členka Výboru OSN pro práva dítěte, a Dainius Püras, bývalý zvláštní zpravodaj OSN pro právo na zdraví. Dále jsou mezi lektory soudci, akademičtí pracovníci a právníci z jiných členských států Evropské unie a z Institutu pro restorativní justici a z Evropského fóra pro restorativní spravedlnost. 

Bližší program webinářů je přístupný zde:

Projekt je financován z programu Evropské Unie – Práva, rovnost a občanství (2014-2020).