Úspěšná litigace před Krajským soudem v Praze: Kraj porušil právo na poskytování sociálních služeb

Fórum pro lidská práva úspěšně zastoupilo dvaadvacetiletého Davida v soudním řízení týkajícím se práva na sociální služby. David vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřeboval specifickou sociální službu – osobního asistenta nebo poskytnutí sociální služby domova se zvláštním režimem, která mu však dlouhodobě nebyla poskytována. Krajský soud v Praze nařídil místním úřadům, aby mu poskytly odpovídající sociální službu, kterou nezbytně potřebuje.

Tento případ je velmi významným milníkem, neboť se jedná o první rozhodnutí soudu v České republice, kdy osoba se zdravotním postižením úspěšně žalovala místní úřady pro neposkytnutí odpovídající sociální služby. Krajský soud v Praze navíc uvedl, že odpovídající sociální služby pro osoby s těžkým zdravotním postižením musí být zajištěny v přiměřeném čase.

FÓRUM případ zastoupilo ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus (NAUTIS, dříve APLA) a mezinárodním partnerem Mental Disability Advocacy Centre (MDAC).
Anonymizované znění roszudku najdete zde.

Čtěte více na zde.