Stretnutie bojovníkov proti nenávisti v Košiciach

Dňa 24. marca 2023 sa v Košiciach uskutočnilo stretnutie a školenie dobrovoľníkov – bojovníkov proti nenávisti známych ako ROMAntici. Stretnutia sa zúčastnili študenti práva aj ďalší mladí ľudia z celého Slovenska, ktorým nie je nenávisť šírená voči Rómom na internete ľahostajná. Dobrovoľníci počas posledných 6 mesiacov monitorovali najpopulárnejšie sociálne siete, na ktorých sa stretli s množstvom nenávistných prejavov a podnikli aj prvé právne kroky. Na stretnutí v Košiciach sa tak okrem iného podelili o svoje doterajšie skúsenosti a zároveň medzi sebou privítali aj nových členov. 

Bohatý program v metropole východu dobrovoľníci odštartovali v Spoločenskovednom ústave Centra spoločenských a psychologických vied SAV, kde ich privítali Jana Papcunová a Klara Kohoutová, ktoré im priblížili históriu Luníka IX, ako aj svoje iné projekty zamerané na Rómov či hate speech. Následne sa dobrovoľníci presunuli na Luník IX – mestskú časť Košíc obývanú výlučne rómskou komunitou. Luníkom IX aj susediacou osadou Mašličkovo dobrovoľníkov previedla nezisková organizácia ETP Slovensko, priestor bol aj na otázky a interakciu s miestnym obyvateľstvom.

Poobede sa dobrovoľníci presunuli na Ústavný súd Slovenskej republiky, kde ich okrem prehliadky súdu čakala aj diskusia so súdnymi poradcami Jánom Štiavnickým a Tomášom Majerníkom, ktorí im v stručnosti priblížili rozhodovaciu činnosť ústavného súdu v oblasti nenávistných prejavov a osobitne ich oboznámili s rozhodnutím PL.ÚS 5/2017, ktoré sa týka preskúmania skutkových podstát trestných činov spadajúcich pod podporu a propagáciu skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd.

Na záver bola pre dobrovoľníkov pripravená prednáška spojená s diskusiou s Renátou Bačárovou na pôde Právnickej fakulty UPJŠ. Dobrovoľníci diskutovali o právnej úprave nelegálneho obsahu na platformách, zodpovednosti online platforiem a filtrovaní obsahu.

Zo stretnutia v Košiciach si dobrovoľníci okrem zážitkov odniesli aj množstvo nových nápadov, ktoré sa im snáď v blízkej budúcnosti podarí zrealizovať a budú tak efektívnejšie bojovať proti nenávistným prejavom (nielen) voči Rómom (nielen) na sociálnych sieťach.


Stretnutie dobrovoľníkov prebehlo v rámci projektu “Boj proti diskriminácii Rómov in internete aj mimo neho v Európe (COORDE)”, ktorý podporila Európska komisia v rámci programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (CERV-2021-EQUAL).