Vzdělávací materiály a videa v oblasti azylu a migrace

Společně s mezinárodní organizací združující soudce a právníky specializující se na mezinárodní právo lidských práv International Commission of Jurists jsme připravili sérii vzdělávacích materiálů, které se věnují různým aspektům přístupu migrantů ke spravedlnosti. Vzdělávací materiály jsou určeny pro soudce, kteří rozhodují v azylových nebo cizineckých věcech, a také pro právníky a advokáty, kteří zastupují nebo poskytují právní poradenství migrantům v nejrůznejších situacích.

Celkem šest vzdělávacích modulů zahrnuje následovní oblasti: spravedlivé azylové řízení a účinné opravní prostředky, přístup ke spravedlnosti při zajištění, přístup ke spravedlnosti v oblasti hospodářských, sociálních a kulturních práv, přístup ke spravedlnosti v oblasti ochrany práva migrantů na rodinný život a přístup ke spravedlnosti pro děti v migrační situaci. Materiály obsahují standardy v oblasti medzinárodného práva lidských práv, judikaturu Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie a mnoho dalších užitečných informací.

Vzdělávací moduly v českém jazyku si můžete stáhnout zde:

MODUL 0 – Přístup ke spravedlnosti

MODUL 1 – Spravedlivé azylové řízení a účinné prostředky nápravy

MODUL 2 – Přístup ke spravedlnosti pro migranty v zajištění

MODUL 3 – Přístup ke spravedlnosti z hlediska hospodářských, sociálních a kulturních práv

MODUL 4 – Přístup ke spravedlnosti při ochraně práv migrantů na rodinný život

MODUL 5 – Přístup ke spravedlnosti pro migrující děti

V rámci projektu jsme připravili i sérii vzdělávacíh videí, které obsahují příspěvky na různá témata azylového a cizineckého práva. Tyto přednášky odzněly na školení pro české soudce a soudní asistenty, které proběhlo ve spoluprací s Justiční akademií ČR 22. -23. března 2021. Na videa se můžete podívat na stránce Youtube.

Migranti, včetně uprchlíků, patří mezi skupiny, které jsou nejvíce ohroženy porušováním svých základních práv. Často se potýkají s vícenásobnou zranitelností, neboť mohou být oběťmi mučení nebo obchodování s lidmi, rodiči samoživiteli, LGBTI, osobami se zdravotním postižením nebo příslušníky etnických či náboženských menšin. Porušování práv migrantů v zemích EU lze často přičíst soudnímu rozhodování nebo mu lze zabránit účinným soudním přezkumem. Za účelem řešení této situace je obecným cílem projektu přispět k lepší soudní ochraně základních práv migrantů v celé EU. Nedostatky v některých členských státech EU, které byly zjištěny v přístupu migrantů ke spravedlnosti, zahrnují nezákonné zajišťování migrantů v nevhodných prostorách a podmínkách bez přístupu k procesním zárukám a účinným opravným prostředkům, nedostatečný přístup k informacím o právech, omezený přístup k bezplatné právní pomoci nebo nedostatku informací o právní pomoci.

Příprava školicích materiálů probíhala souběžně s řadou národních a mezinárodních školení a seminářů pro soudce, právníky a advokáty, a vzdělávací materiály inspirovaly obsah těchto školení. FORUM a ICJ děkuje za odborné příspěvky do školicích modulů partnerům projektu a odborníkům, mezi něž patří Thomas Straub, právník Evropského soudu pro lidská práva, Kateřina Šimáčková, soudkyně Ústavního soudu ČR, a Hilkka Becker, předsedkyně Odvolacího soudu pro mezinárodní ochranu v Irsku.

Vzdělávací moduly a videa byly vyvinuty v rámci projektu FAIR PLUS: Posílení povědomí o právech migrujících osob, který je realizován za finanční podpory Evropské unie.