Evropský soud pro lidská práva dnes částečně vyhověl stížnosti tureckého žadatele o azyl na špatné zacházení ze strany české policie při jeho zadržení na pražském letišti. V rozsudku B. Ü. proti České republice soud ve Štrasburku uvedl, že Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) nedostatečně vyšetřila jeho stížnost na špatné zacházení a neumožnila mu na vyšetřování efektivně participovat.…
Dne 22. září 2022 se v Bratislavě konal již 5. ročník konference Nezávislý život, jejímž cílem bylo otevřít diskusi o Národním programu rozvoje životních podmínek osob se zdravotním postižením na Slovensku. Tuto konferenci pořádala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci a Nadácia SOCIA ve spolupráci s Fórem pro lidská práva a Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím v SR.…
V dňoch 16. a 17. septembra sme v Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnili stretnutie a školenie skupiny dobrovoľníkov, ktorých úlohou bude monitorovať a nahlasovať nenávistné prejavy proti rómskej komunite na internete. Tím dobrovoľníkov vystupuje pod menom ROMAntici.  Na školenie pricestovali mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska aj pôsobiacich v zahraničí, ktorí majú záujem zapojiť sa do boja proti nenávisti…
Fórum pro lidská práva společně s Organizací pro pomoc uprchlíkům podali k Výboru OSN pro práva dítěte stížnost rodiny z Afghánistánu, která byla v roce 2019 více než měsíc zadržována v české imigrační detenci. Rodina namítá, že omezením osobní svobody jejich dětí české orgány jednaly v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Jedná se o první takovou…
Dne 17. června 2022 FÓRUM v rámci projektu „Hlasy pro spravedlnost“ („Voices for Justice“) uspořádalo online školení zaměřené na představení nástrojů pro komunikaci s oběťmi trestných činů s postižením, které byly v souvislosti s tímto projektem vytvořeny. Školení se zúčastnilo přes 40 účastníků z Česka a Slovenska z řad soudců, státních zástupců, policistů, sociálních pracovníků či osob poskytujících služby pro oběti trestných…
Zaujímajú ťa ľudské práva? Nemáš rád/rada hejty? Si internetový človek? Ak áno, tak potom máme pre teba zaujímavú ponuku 4-mesačnej stáže!  Fórum pre ľudské práva a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) hľadajú do tímu ochrancov rómskych práv, ktorí majú záujem získať nové skúsenosti a zároveň pomáhať zlepšovať prostredie, v ktorom žijeme. ČO BUDEŠ ROBIŤ? Vyhľadávať na internete nenávistné prejavy zamerané…
Fórum pre ľudské práva (FORUM) a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) dnes odštartovali projekt zameraný na boj proti nenávistným prejavom voči Rómom na internete aj v bežnom živote. Projekt je súčasťou iniciatívy ERRC financovanej Európskou úniou, ktorej cieľom je nahlasovať a právnou cestou riešiť nenávistné prejavy na internete aj v bežnom živote na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku. V rámci projektu organizácia zapojí rómskych aj…
Skupina dvaceti mladých Romů se spojila, aby aktivně zasáhla proti nenávistným projevům v České republice. Skupina, z nichž většina jsou stávající nebo bývalí stipendisté organizace ROMEA, pracuje na tom, aby vyhledávala, nahlašovala a konfrontovala diskriminační projevy online, především pak na sociálních sítích. Toto počínání pak vytvoří základnu důkazů, která bude následně použita pro další právní kroky.  Studenti…
Lucka Černáková je žena s mentálnym postihnutím a poruchou autistického spektra. V roku 2006 bola umiestnená do domova sociálnych služieb, nakoľko jej rodina potrebovala podporu pri starostlivosti a jedinou možnosťou bolo ústavné zariadenie. Lucka kvôli svoju zdravotnému postihnutiu potrebuje individuálnu pozornosť a špecifickú starostlivosť, ktorú dané zariadenie sociálnych služieb nedokázalo zabezpečiť. Vznikali konflikty, ktoré zamestnanci zariadenia riešili obmedzeniami a trestami. V situácii, kedy Lucka nespolupracovala…
Společně s mezinárodní organizací International Commission of Jurists jsme připravili doporučení, která mají sloužit soudcům, advokátům a právníkům, sociálním pracovníkům, probačním úředníkům, policii a dalším profesionálům, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi v konfliktu se zákonem. Doporučení se věnují tzv. individuálnímu posouzení dítěte a vysvětlují proč nahlížet na individuální posouzení přístupem, který uznává a chrání lidská práva dítěte. Doporučení…