Právo dítěte v konfliktu se zákonem na individuální posouzení – doporučení pro profesionály a doporučení ve formě přívětivé dětem

Společně s mezinárodní organizací International Commission of Jurists jsme připravili doporučení, která mají sloužit soudcům, advokátům a právníkům, sociálním pracovníkům, probačním úředníkům, policii a dalším profesionálům, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi v konfliktu se zákonem. Doporučení se věnují tzv. individuálnímu posouzení dítěte a vysvětlují proč nahlížet na individuální posouzení přístupem, který uznává a chrání lidská práva dítěte.

Doporučení jsou zaměřena na kontext České republiky a Slovenské republiky, jsou však aplikovatelná i pro jiné systémy zemí EU. Mezi jednotlivá doporučení patří povinnost zajistit skutečnou a účinnou participaci dítěte při přípravě individuálního posouzení. Doporučení dále formulují hlavní zásady a pravidla pro práci s informacemi a jejich sdílení. Význam je přikládán zejména zajištění procesních práv dětí jako např. práva na přístup k výsledkům individuálního posouzení a možnost se k němu vyjádřit, dále práva na přístup k právní pomoci a práva na přístup k informacím a k účinným prostředkům nápravy.

Doporučení jsou ke stažení zde:

Tato doporučení byla také zpracována ve formě vstřícné k dětem, která lze mimo jiné využít při komunikaci s dětmi o jejich právech.

Doporučení ve formě vstřícné k dětem jsou ke stažení zde:

vycházející z českého právního systému: v češtině, v angličtině

vycházející ze slovenského právního systému: ve slovenštině

Zde se můžete podívat video pro děti a mladistvé, které bylo vypracováno na základě výše uvedených doporučení. Současně si zde můžete stáhnout plakát, který byl připraven společně s videem.

Tyto výstupy společně s doporučeními mohou pomoci posílit povědomí dětí o jejich právech. 

Doporučení a další výše uvedené výstupy jsou výsledkem dvouletého projektu PRACTICE (Procedural Rights for All Children in jusTICE [Procesní práva pro všechny děti v systému spravedlnosti]), který byl financován z programu Evropské unie Právo, rovnost a občanství (2014-2020). V rámci projektu byla také organizována školení pro soudce, státní zástupce, právníky a advokáty, sociální pracovníky, probační úředníky, a další profesionály z oblasti systému spravedlnosti pro děti, která pomohla formulovat závěry uvedené v doporučeních. Bližší informace o projektu jsou uvedeny zde.

V počáteční fázi projektu byla vypracována podkladová studie mapující právní úpravu i praxi individuálního posuzování dětí v konfliktu se zákonem ve vnitrostátních právních systémech čtyř vybraných zemí západní Evropy, konkrétně Belgie, Nizozemí, Finska a Anglie a Walesu. Tato studie je ke stažení v angličtině zde.

Doporučení byla zveřejněna partnerskými organizacemi, Fórem pro lidská práva a International Commission of Jurists, dne 9. 12. 2021 při závěrečném setkání k projektu, záznam ze setkání bude zveřejněn na webových stránkách International Commission of Jurists v nejbližších dnech.