Mladí romští aktivisté z ČR bojují proti nenávistým projevům na internetu

Skupina dvaceti mladých Romů se spojila, aby aktivně zasáhla proti nenávistným projevům v České republice. Skupina, z nichž většina jsou stávající nebo bývalí stipendisté organizace ROMEA, pracuje na tom, aby vyhledávala, nahlašovala a konfrontovala diskriminační projevy online, především pak na sociálních sítích. Toto počínání pak vytvoří základnu důkazů, která bude následně použita pro další právní kroky. 

Studenti jsou součástí společného projektu Evropského centra pro práva Romů (ERRC), Fóra pro lidská práva a organizace ROMEA. Cílem tohoto projektu je bojovat proti online nenávistným projevům prostřednictvím dobrovolníků, kteří shromažďují, nahlašují a také konfrontují obsah nenávistných příspěvků v online světě. Projekt podpořila nadace EVZ (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft) z Německa. 

„Mezi nenávistnými projevy na internetu a skutečnými zločiny z nenávisti páchanými na Romech existuje často velmi úzký vztah,“ řekl Đorđe Jovanović, ředitel ERRC. „Nenávistné komentáře v online světě nejsou jen reprezentací toho anticikanismu, který se děje off-line, ale v moha případech ve skutečnosti podceňují k dalším zločinům proti Romům – zvláště když pocházejí od osob z veřejného dění, které často využívají protiromskou politiku k získání politických bodů. Naši romští aktivisté jsou ti, kteří proti těmto lidem bojují.“

Dnes, v den romského odporu, který připomíná ducha romských vězňů, kteří se vzbouřili proti nacistickým dozorcům v koncentračním táboře Osvětim-Březinka, jsou tito mladí Romové odhodláni čelit tváří v tvář nenávistným projevům. Romský holocaust je připomínkou toho, co se může stát, pokud je dovoleno takovéto nenávisti vzkvétat. ERRC zdokumentovalo nespočet případů, kdy online nenávistné projevy vedly k nepříjemným důsledkům pro Romy v reálném životě, zvláště, když byly tyt příspěvky ještě více podporovány pravicí a bylo velmi těžké najednou online a offline nenávist rozdělit a rozlišit. 

„Každý den na Facebooku vidím nenávistné komentáře vůči Romům. Ti lidé si myslí, že když sedí za počítačem, nemůžou být nijak postiženi. Doufám a věřím, že v budoucnu budou existovat mnohem efektivnější metody, jak tyto lidi potrestat. To je ten důvod, proč jsem součástí tohoto projektu. Musíme se soustředit na to, jak najít a potrestat ty, kteří nenávistné projevy na internetu píší,“ říká Franišek Német, student umělé inteligence na ČVUT v Praze. 

„Myslím si, že tento projekt je velmi důležitý, protože ukazuje to, jak moc může být internet nebezpečný. Jsem velmi překvapená kolik nenávisti vůči Romům se na internetu objevuje. Speciálně teď, když se do České republiky dostávají romští uprchlíci z Ukrajiny. Někdy mám pocit, že nenávist a zloba lidí, kteří píšou nenávistné projevy pramení z jejich vlastní frustrace. Tyto projevy musí být více monitorovány a kontrolovány přímo správci sociálních sítí. Myslím si, že by takovýchto projektů mělo být víc,“ říká Veronika Banová, studentka práv na Západočeské univerzitě v Plzni. 

Tento projekt staví na zkušenosti s dobrovolnickou prací ERRC v Albánii, Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Cílem je vybudovat digitální komunitu aktivistů, kteří budou bojovat proti nebezpečné rétorice ohrožující komunitu Romů. 

Background 

Den romského odporu si Romové, ale i další mezinárodní instituce v Evropě připomínají každý rok 16. května. Připomíná zprávu o povstvání romských věnů v koncentračním táboře Osvětim-Březinka, ke kterému došlo v květnu 1944 (ačkoliv někteří lidé uvádějí srpen 1944). Podle zprávy dostaly stráže SS 16. května rozkaz zlikvidovat tzv. Cikánský rodinný tábor v Osvětimi, kde bylo vězněno asi 6000 Romů. Vězni, ale odporovali a vyzbrojili se improvizovanými zbraněmi (lopatami, kusy dřeva a železnými trubkami).

Dozorci se stáhli a více jak 3000 romských vězňů bylo v následujících měsících převezeno do jiných táborů. Zbytek romských vězňů (většinou staří lidé a děti) bylo 2. srpna 1944 zavražděno v plynových komorách. Příběh začal symbolizovat odolnost Romů a romský odpor vůči fašismu obecně.

Pro více informací kontaktujte:

Jonathan Lee (in English)
Advocacy & Communications Manager
European Roma Rights Centre
jonathan.lee@errc.org 
+32 49 288 7679    

Štefan Balog
Volunteer Coordinator
ROMEA
stefan.balog@romea.cz 

Alexandra Dubová
Chair
Forum for Human Rights
dubova@forumhr.eu 
+420 725 548 872