Spolu s ICJ jsme podali kolektivní stížnost ve věci nedostatečné ochrany dětí v řízeních ve věcech mládeže

Evropský výbor pro sociální práva zaregistroval kolektivní stížnost proti České republice, kterou připravili společně International Commission of Jurists (ICJ) ve spolupráci s Fórem pro lidská práva (FÓRUM).

Stížnost je namířena proti praxi, kdy Česká republika nezajišťuje rovnocennou právní ochranu a účast dětí mladších 15 let, tedy dětí ve věku pod zákonem stanovou hranicí trestní odpovědnosti, v průběhu přípravného řízení v soudnictví ve věcech mládeže.

V kolektivní stížnosti argumentujeme, že vážné systémové nedostatky v českém soudnictví ve věcech mládeže zbavují tuto skupinu zvláště zranitelných osob – děti mladší 15 let – odpovídající úrovně sociální ochrany. Ponechávají je riziku nevhodných či nespravedlivých postupů vedoucích k uložení opatření bez náležité procesní ochrany, což je v rozporu s článkem 17 Evropské sociální charty, a to jak samostatně, tak ve spojení s porušením principu rovnosti vyjádřeným v preambuli Evropské sociální charty.

V této situaci se každoročně nachází více než tisíce dětí a proto je zapotřebí prijmout co nejrychleji odpovídající řešení.