Strategická litigace

FÓRUM zastupuje řadu strategických případů před národními a mezinárodními orgány. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím litigace dosáhnout zvýšení standardu ochrany lidských práv v dané zemi a zajistit oběti nápravu nezákonného zásahu do jejich práv. Mezi hlavní oblasti, kde FÓRUM nabízí a zajišťuje právní pomoc a zastupování, patří:

  • práva osob se zdravotním postižením
  • prevence špatného zacházení, včetně ochrany obětí špatného zacházení
  • práva dětí
  • práva lidí na útěku
  • práva entických menšin
  • práva sexuální menšin
  • ochrana před diskriminací

Blížší informace naleznete v sekci LITIGACE.