O NÁS

FÓRUM je mezinárodní nevládní organizace působící v regionu střední Evropy, která primárně využívá právní nástroje k ochraně lidských práv. Od založení v roce 2015 je naším cílem přispět k tomu, aby státy dodržovaly závazky vyplývající z úmluv o lidských právech, tedy aby plně respektovaly, chránily a naplňovaly základní lidská práva všech osob, bez rozdílu. Metodou naší práce je využívání právních nástrojů, a to zejména strategické litigace před domácími i mezinárodními soudy a výbory OSN a mezinárodní advokační činnost prostřednictvím podávání alternativních zpráv a účastí na jednáních výborů OSN v Ženevě.

 

Organizace propojuje odbornost, všestrannost a flexibilitu spolupracujících expertů aktivních v oblasti lidských práv. Na aktivitách organizace se podílejí zejména:

 

Šárka Dušková (lidskoprávní expertka, právnička)

János Fiala-Butora (lidskoprávní expert, právník)

Štěpán Pastorek (právník, lidskoprávní výzkum)

Monika Chromečková (právnička, lidskoprávní výzkum)

Katarina Medlová (expertka na výskum, lidskoprávní výzkum)

Miroslav Cangár (expert, sociální práce/sociální politika)

Karol Matiaško (projektový management)

Kristýna Srncová (finanční management)