Slovenský Najvyšší súd rozhodol, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie

BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bol právnemu zástupcovi doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým po prvý krát súd rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané týmto Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach, ale im segregácia hrozí.

číst více

Forum for Human Rights

Forum for Human Rights (FORUM) is a Central European legal non-governmental organisation focusing on international human rights litigation and advocacy  in Central Europe. FORUM works  to ensure that human rights are respected, protected and fulfilled in accordance... číst více

V Evropském parlamentu jsme včera vystoupili s příspěvkem o zastupování dětí s mentálním postižením v soudních sporech na konferenci “Ensuring the rights of children with mental disabilities through capacity building and monitoring”, organizované slovenskou europoslankyní Janou Žitňanskou ve spolupráci s Mental Disability Advocacy Centre. ... See MoreSee Less

View on Facebook

FORUM is in Brussels today, together with other colleagues from different European countries. Rights of persons with mental disabilities rules! ... See MoreSee Less

Voice, choice, freedom for children with mental disabilities and their families.

View on Facebook