Slovenský Najvyšší súd rozhodol, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie

BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bol právnemu zástupcovi doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým po prvý krát súd rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané týmto Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach, ale im segregácia hrozí.

číst více

Forum for Human Rights

Forum for Human Rights (FORUM) is a Central European legal non-governmental organisation focusing on international human rights litigation and advocacy  in Central Europe. FORUM works  to ensure that human rights are respected, protected and fulfilled in accordance... číst více

Forum for Human Rights shared Validity Foundation's post. ... See MoreSee Less

Council of Europe Commissioner for Human Rights Nils Muižnieks says supreme court judgment in our case for Ela Grebeciova "shows the benefits of inclusive education for all children". Roundtable with European Roma Rights Centre this afternoon. Read about Ela here: bit.ly/1Sc1tgo #SchoolsForAll

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook

Fórum pro lidská práva podalo spolu s European Roma Rights Centre a Validity Foundation kolektivní stížnost k Evropskému výboru pro sociální práva kvůli umisťování malých dětí do ústavů. ... See MoreSee Less

❗ 🍼 Umisťování dětí do kojeňáků odporuje článku 17 Evropské sociální charty. European Roma Rights Centre a Mental Disability Advocacy Centre ve spolupráci s Forum for Human Rights proto podaly oficiální stížnost na Českou republiku. "Ústavní péče se týká zejména těch nejzranitelnějších děti - děti romského původu a děti se zdravotním postižením," píše se ve stížnosti. Celá stížnost v angličtině zde ➡ bit.ly/stiznost-na-CR #dětidorodin #zrodinydoletídál

View on Facebook