Slovenský Najvyšší súd rozhodol, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie

BRATISLAVA – Dňa 27. 10. 2015 bol právnemu zástupcovi doručený rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorým po prvý krát súd rozhodol o tom, že deti so zdravotným postihnutím majú právo na inkluzívne vzdelávanie a zaistenie tzv. primeraných úprav. V rozsudku č.k. 7Sžo/83/2014 Najvyšší súd uviedol, že právo na inkluzívne vzdelávanie podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má vyššiu právnu silu ako školský zákon a všetky školské orgány sú viazané týmto Dohovorom. Tento rozsudok má význam pre tisíce detí so zdravotným postihnutím, ktoré nemajú možnosť byť vzdelávané v inkluzívnom prostredí a sú segregované v špeciálnych školách či triedach, ale im segregácia hrozí.

číst více

Forum for Human Rights

Forum for Human Rights (FORUM) is a Central European legal non-governmental organisation focusing on international human rights litigation and advocacy  in Central Europe. FORUM works  to ensure that human rights are respected, protected and fulfilled in accordance... číst více

Dnes sa spoločne s kolegami z ostatných mimovládnych organizácií, advokátmi a právnikmi, rodičmi a ďalšími expertmi zamýšľame nad prístupom detí s duševným postihnutím k spravodlivosti na Slovensku.

Stretnutie sme zorganizovali v spolupráci s Nadáciou Pontis a MDAC v Bratislave s cieľom posilniť práva detí so zdravotným postihnutím. Predchádzalo mu dvojdňové intenzívne školenie advokátov a právnikov v oblasti práv detí so zdravotným postihnutím.
... See MoreSee Less

View on Facebook

V Praze právě probíhá školení o zastupování dětí s mentálním postižením, které organizujeme ve spolupráci s Mental Disability Advocacy Centre. ... See MoreSee Less

Training for lawyers on representing children with mental disabilities starting in Prague! Part of an EU-wide push to strengthen access to justice.

View on Facebook