PROJEKTY

FÓRUM v současné době realizuje tři základní projekty: a) Mezinárodní advokacie; b) Strategická litigace; c) Vzdělávání o lidských právech.

 

MEZINÁRODNÍ ADVOKACIE

FÓRUM usiluje o prosazování mezinárodních standardů ochrany lidských práv na národní úrovni mimo jiné koordinací, přípravou a podáváním alternativních zpráv o stavu implementace mezinárodních úmluv o lidských právech na národní úrovni. V tomto kontextu má FÓRUM bohaté zkušenosti, včetně účasti na jednáních před mezinárodními orgány. FÓRUM je aktivní před výbory OSN a kromě aktivní advokacie zaměřené na členy jednotlivých výborů, rovněž podporuje a pomáhá domácím organizacím prosazujícím lidská práva při podávání zpráv a při účasti na jednáních výborů, když přijímají seznamy otázek nebo závěrečná doporučení.

Blížší informace naleznete v sekci ADVOKACIE.

 

STRATEGICKÁ LITIGACE

FÓRUM zastupuje řadu strategických případů před národními a mezinárodními orgány. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím litigace dosáhnout zvýšení standardu ochrany lidských práv v dané zemi a zajistit oběti nápravu nezákonného zásahu do jejich práv. Mezi hlavní oblasti, kde FÓRUM nabízí a zajišťuje právní pomoc a zastupování, patří:

  • práva osob se zdravotním postižením
  • prevence špatného zacházení, včetně ochrany obětí špatného zacházení
  • práva dětí
  • práva migrantů
  • práva sexuální menšin
  • ochrana před diskriminací

Blížší informace naleznete v sekci LITIGACE.

 

VZDĚLÁVÁNÍ

FÓRUM ve spolupráci s  partnerem Mental Disability Advocacy Centre implementuje celoevropský projekt s názvem „Inovace evropských právníků s cílem posilnit práva dětí s postižením“ (Innovating European lawyers to advance rights of children with disabilities). Mezi hlavní aktivity projektu patří odborné vzdělávací semináře pro advokáty a právníky o právech osob se zdravotním postižením v České republice a na Slovensku za účasti mezinárodních expertů. FÓRUM se také podílí na zpracování národní inovační strategie pro Českou republiku a Slovensko, která obsahuje zhodnocení systému a konkrétní doporučení pro posilnění práv dětí se zdravotním postižením v soudním systému.

Od 7. – 9. 11. 2016 FÓRUM pořádalo školení na téma Zastupování dětí s mentálním postižením v Domě národnostních menšin v Praze. Školení se účastnili advokáti, právníci, zástupci neziskových organizací a studeti práv. Více o školení si můžete pročíst zde.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské Unie.